среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślepiem trudno je odróżnić.

Chociaż kamienie ogrodzenie te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało wprawnym okiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, bezproblemowej obróbce i względnie niskiej cenie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy albo od razu obrabia, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie wysyła do miejsca budowy ogrodzenie plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Oprócz substancji zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa skał na sztachety plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek, przybierają one wtedy rozmaite pigmenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak ogromnych złóż kroi się największe bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno także siekać na sześciany o równych kształtach, użytkowane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je porcjować przy asyście specjalnych klinów oraz dłut na małe, nierównych konturów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenie z plastyku stosuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zebranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem matowieją. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej nadają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu a także własnych upodobań forma kamiennych płyt może być rozmaity – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki oraz ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa tworzy się z głazów różnorakiego konturu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje spośród fragmentów o nieproporcjonalnych konturach, wypada je właściwie zestawiać tzn. tak, ażeby forma każdego następnego łączył się z uprzednim. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe przerwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce używane do konstrukcji ogrodzenia należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur prędko niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Łatwo obrastają także mchem i glonami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań czy też rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Sprofilowane fabryki zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, aby kamienie na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий