среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Plotki plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety z plastiku na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane balustrady z plastiku na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak projektowane balaski plastikowe na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий